Algemene voorwaarden fietsverhuur

De verhuurder:

Gino DWG sl
De Weirdt Gino
Calle cabo de Tourihnan 25 block2A
Orihuela Costa 03189, Spanje
0034603612515
BO1717420
Ropacycling2@gmail.com

Algemene voorwaarden

art1. De dienstverlener RopaCycling.com (de verhuurder), belast met de verhuur, behoudt zich het recht voor om binnen het kader van de dienstverlening van RopaCycling.com de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers wat betreft het gebruik van een fiets te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (hierna 'huurder' genoemd) verklaart in staat te zijn een fiets te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te hebben.

art2. Het verhuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft gedurende de gehele huurperiode de exclusieve eigendom van RopaCycling.com. De huurder mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden zonder voorafgaande toestemming van RopaCycling.

art3. De huurder erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat is, en moet er met zorg mee omgaan. De huurder moet de fiets onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen op de datum, het uur en de plaats overeengekomen in het contract. De huurder dient elke vertraging aan de verhuurder te melden. De staat, de maat en het model van de verhuurde fietsen zijn bekend bij de huurder. Voor het vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een vervanging. Eenmaal de cliënt vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de fiets.

art4. RopaCycling  behoudt zich het recht voor om schade die de fiets heeft opgelopen tijdens de verhuur te verhalen op de huurder, hetzij door een bedrag van de borgsom af te trekken, hetzij door een factuur voor herstelling op te stellen. De huurder gaat hiermee bij deze akkoord.

art5. Als de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, kan de huurder enkel reparaties (laten) verrichten na akkoord van RopaCycling  en dient die een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.

art6. Het dagtarief stemt overeen met een huurbeurt van maximaal 24u of met een volledige dag dat de vestiging open is. Het tarief voor een halve dag stemt overeen met een huurbeurt van 4 uren. Indien de afgesproken huurperiode wordt overschreden zal een supplement op basis van het uurtarief worden aangerekend.

art7. Indien de huurfiets zoek raakt, gestolen of beschadigd wordt, behoudt RopaCycling zich het recht om een schadevergoeding in rekening te brengen van €2900,- incl. BTW voor een elektrische fiets en €3300,- incl.BTW voor een racefiets. De tarieven voor beschadigde onderdelen die niet werden opgesomd, zullen worden bepaald door RopaCycling. Het werkloon voor herstellingen bedraagt 49€/u.

art8. De huurder is verplicht om verlies of diefstal van de fiets en/of accessoires binnen de 24 uur aan te geven bij de verhuurder en bij de politie.

art9. Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de huurperiode kan RopaCycling in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid en respecteren de wegcode.

art10. De huurprijs van fiets en accessoires dient vooraf betaald te worden. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs. RopaCycling behoudt zich het recht voor om een borgsom van 150€ per gehuurde klassieke fiets en 300€ per elektrische en plooifiets te vragen. De borgsom wordt aan de huurder terugbetaald na inspectie van de fiets en de accessoires.